Floristický kurz ve Znojmě 2020

5. července 2020 v 19. hodin byl oficiálně zahájen další floristický kurz ČBS. Přestože jeho přípravy poznamenaly obavy, zda se uskuteční, nakonec nic nebránilo zabydlení se botaniků na internátě ve Znojmě, případně v nedalekých Havraníkách apod. A že byl velký zájem o účast na kurzu asi není třeba dvakrát zdůrazňovat, o čemž svědčí i velké množství potenciálních vedoucích exkurzí, kterých jindy bývá spíše nedostatek.

Informační brožurka ke kurzu tentokrát obsahuje převážně informace ke geologii území apod. a vlastní flóře zbylo prostoru podstatně méně.
Každý den je na výběr asi z desíti exkurzních tras. Počasí nám vcelku přeje, teprve poslední den je vedro téměř nesnesitelné už od rána.
Exkurze směřují do oblasti termofytika (Dyjsko-svratecký úval a Znojemsko-brněnská pahorkatina) a mezofytika (Moravské podhůří Vysočiny). Jejich délka a náročnost jsou různé, ale ne vždy se shoduje skutečnost s plánem – a tak se stane, že hned první den na méně náročné trase je nutné obcházet po kamenitém svahu akátinou lom a několikrát se prodírat polem s řepkou.
Hned první večer při botanickém setkání shrnujícím nálezy dne byl vzpomenut zesnulý kolega botanik, Vladimír Skalický, který odešel do botanického nebe při floristickém kurzu v roce 1993 a dožil by se letos význačného jubilea (90 let). Následně přišel se vzpomínkou na nedávno zesnulou kolegyni Magdu Zmrhalovou další kolega. Přestože Magda patřila k členům Moravskoslezské pobočky ČBS, i pro mnohé z nás je to novinka. Přestože bryologie je nám mnohým vzdálenější, Magda nám bude chybět. Nezbývá než smířit se s jejím odchodem, věnovat jí tichou vzpomínku a popřát jí „ať se jí tam nahoře pěkně botanizuje“.

***
Na exkurze vyrážíme v poměrně širokém rozptylu zhruba od 7. do 9. hodiny ráno. Popojíždíme autobusy do výchozích míst exkurzních tras a vracíme se tak, abychom stihli večeře o 18. hodině. Vzhledem k jistému zdravotnímu omezení si některé exkurze zkracuji a vracím se po své ose dřívějším spojem než zbytek skupiny (nebo na ni počkám v hostinci, kde si dám něco dobrého na zub). Na exkurzích, které absolvuji, včetně jedné do NP Podyjí, převládají teplomilné/stepní trávníky ev. polní plevele apod. Navštívíme i poměrně značné množství přírodních památek/EVL apod. Z druhů, které nás mnohde provází, jmenujme například hadí mord šedý (leckde po příkopách), hvozdíček prorostlý, česnek kulatohlavý, smil písečný, mařinku psí, lnici kručinkolistou, kavyl vláskovitý, bělolisty rolní, obecný a nejmenší, diviznu brunátnou, hlaváče šedavé a žlutavé, pelyňky pravý a ladní, pavinec horský, radyk prutnatý, trávničku obecnou, bělozářku větevnatou, kozinec vičencový, mateřídoušku panonskou, voskovku menší, čistce roční a přímý, topolovky bledé, silenky ušnice, hvozdíky kartouzky, Pontederovy a svazčité, koniklece velkokvěté, různé druhy omanů atd.
Nechybí ani záraza mordovka nachová, jehlice trnitá, černohlávek velkokvětý, jetele žíhaný, jahodnatý a malokvětý, vikev panonská červená, chrpa latnatá, hrachor chlupatý, modřenec chocholatý, paličkovec šedavý, hlístník hnízdák, hnilák smrkový, kýchavice černá, hořec tolitovitý, medovník meduňkolistý, vstavač osmahlý nebo oměj ledhoj.
Ve Znojmě potkáváme několikrát merlík smrdutý, v okolí i kopřivy žahavky, sporýše lékařské, durmany, blíny a konopí, ale též dejvorce nebo ibišek trojdílný či hlaváček plamenný. A nesmím zapomenout chruplavník větší.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze