Floristický minikurz ve Slezských Beskydech a Jablunkovském mezihoří 2018

Ve dnech 22. - 24. června 2018 se uskutečnil floristický minikurz pořádaný Moravskoslezskou pobočkou ČBS. Ubytováni jsme byli ve škole v Písku, odkud jsme po ránu vyráželi do okolí pěšky, případě osobními automobily. Tomu odpovídaly i velikosti skupinek, které vyrážely na jednotlivé exkurzní trasy.
Počasí bylo lokálně velmi pestré, obzvláště druhý den kurzu. Zatímco skupinka, kterou jsme vedli já a Zbyňous, se vrátila na místo ubytování po notném přizpůsobení a zkrácení planované trasy, načež se potkala s obdobně prokřehlými a promoklými kolegy, skupinka vedená Sváťou si ještě o několik hodin déle užívala botanizování, protože poměr deště a sluníčka byl u nich obrácený.

Vůbec první exkurzi jsme zahájili (já, Zbyňous a pár dalších nadšenců) u železního přejezdu nedaleko PP Pod hájenkou Kyčera. Na zarůstající mokré louce jsme objevili ostřici Otrubovu (Carex otrubae). Pokračovali jsme do přírodní památky, kde nás vítalo množství orchidejí - od prstnatců májových a Fuchsových (Dactylorhiza majlis, D. fuchsii), přes kruštíky širolisté (Epipactis helleborine) po bradáčky vejčité (Listera ovata).
Na našich cestách nás poměrně hojně provázel mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus) - počínaje sjezdovkami nad Mosty u Jablunkova, přes okraje lesních cest po zarůstající louky (ať už kvůli absenci seče nebo výsadeb modřínů apod.). Z dalších zajímavých druhů nalezených první exkurzní den na sjezdovkách nás zaujaly například kruštíky bahenní (Epipactis palustris; později jsme našli ještě asi dvacítku jedinců poslední den exkurze při lesní cestě) hořce tolitovité (Gentiana asclepiadea) nebo bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea). Cestou k sesuvu u Girové jsme míjeli třezalku rozprostřenou (Hypericum humifusum), vemeníky (Platanthera sp.), hruštičky (Pyrola minor) aj. U sesuvu nás vítala plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), níže nás čekala ostřice převislá (Carex pendula).

Druhý den jsme nejprve vyrazili pěšky ověřit lokalitu s výskytem kruštíku Greuterova (Epipactis greuteri). Už cestou nás čekal slejvák jak se patří. Následovala procházka smrkovou mlazinou, marné hledání místa k zahřátí a občerstvení a pokračování po silnici zpět do Písku přes EVL Olše. Kromě již zmíněných mečíků jsme zahlédli lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), několik dalších druhů z předchozího dne a přesličku nejvyšší (Equisetum telmateia). Zastavili jsme se i v hospodě, kde se nás obsaluze zželelo a dostali jsme čaj a polévku (vedle probíhala svatební hostina). Před příchodem do školy jsme ještě objevili v trávníku v obci hvozdík arménský (Dianthus armeria).

Poslední den exkurze byla naše skupinka velice komorní - vyráželi jsme k Motyčonce ve třech lidech. Počasí bylo opět krapet ubrečené. Prvním potěšujícím objevem byla hruštice jednostranná (Orthilia secunda), následovaly vrance jedlové (Huperzia sellago), pryšce mandloňové (Euphorbia amygdaloides), již zmíněné kruštíky bahenní (Epipactis palustris), hlístníky hnízdáky (Neottia nidus-avis) a na závěr okrotice červená (Cephalanthera rubra).

(Fotografie doplním až nějaké najdu - kupodivu jsem zjistila, že na externím disku nejsou, tak doufám, že jinde budou. Nejsem si totiž jistá, jestli už jsem je například nestihla smazat z mobilu.)

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze