Floristický minikurz v Olešnici v Orlických horách 2020

Ve dnech 11. - 14. června 2020 se uskutečnil floristický minikurz pořádaný Východočeskou pobočkou ČBS ve spolupráci s CHKO Orlické hory. Byl zahájen ve čtvrtek po 14. hodině. Zúčastnilo se ho přes 30 zájemců o botaniku, z nichž velká část byla ubytována na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. Z exkurzí jsme se vraceli většinou před 18. hodinou, kdy byl oficiální čas večeře, po které jsme referovali o nálezech z uplynulého dne, případně byly prezentovány fotografie aj. Přednášku zaměřenou hlavně na flóru CHKO Orlické hory přichystala a přednesla Zuzana Mruzíková z CHKO.

Většina exkurzí byla z fytogeografického hlediska vedena do oblasti Českomoravského mezofytika a obvodu 59. Orlické podhůří, několik dalších (např. 2 lokality u Ruského údolí) okrajově zasahuje do oblasti Českého oreofytika v obvodu 95a. Český hřeben. Celkem bylo vybráno 43 lokalit. Exkurzní trasy vedly i mimo území CHKO. Navštívena byla například evidovaná lokalita na Šedivinách, sjezdovka u Žídku, lokality, na kterých hospodaří ČSOP JARO Jaroměř jako např. Malá a Velká vachta aj.

Na své si přišli jak milovníci vlhkých luk s ostřicemi (Carex spp.), prstnatci májovými (Dactylorhiza majlis), upolíny (Trollius altissimus) nebo na narušenějších ploškách s všivcem lesním (Pedicularis sylvatica), tak i příznivci sušších horských luk s prhou arnikou (Arnica montana), vemeníky (Platanthera spp.), pětiprstkami (Gymnadenia conopsea), koprníčkem bezobalným (Ligusticum mutellina) aj. Za zmínku stojí také nález jednokvítku velekvětého (Moneses uniflora) nad lesní cestou v místě poblíž Zelinkova Mlýna u Olešnice v OH.

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze