Zajímavé botanické nálezy 2014

V loňském roce bylo možné prostřednictvím hlášenek na webu pobočky ČBS ve velmi zjednodušené podobě informovat o zajímavých botanických nálezech druhů z oblasti severní Moravy a Slezska v rámci připravované nálezové databáze MSP ČBS. Letos se zdálo, že se s nimi pokračovat nebude, tak jsem se rozhodla napsat sem pro zajímavost nějaké nálezy z Osoblažska (pokud nakonec hlášenky budou, řada z těchto údajů tam bude doplněna také). Primárně by mělo jít o mé nové nálezy (N), pokud vím, že představují ověření (O) dříve publikované lokality, je u toho poznámka.
Neuvádím jen druhy ohrožené, ale i nepůvodní, byť i považované za zdomácnělé, jejichž rozšíření je málo známé.
Ze zajímavějších druhů v přehledu níže vynechávám hojněji rozšířené jako Alopecurus aequalis, Aphanes arvensis, Cephalanthera longifolia a Cruciata verna a dále Consolida regalis, Genista tinctoria, Lamium amplexicaule a Sherardia arvensis. Jenom pro doplnění - kdyby někdo netušil, v jakých čtvercích mapovací sítě se pohybujeme - přehledně zde: 5672c, 5771 (komplet), 5772 (komplet), 5871a i b, 5872a (cokoliv jiného je pravděpodobně můj překlep nebo se to netýká vlastního Osoblažska).

prstnatec bezovýpomněnka různobarváprstnatec bezový v žluté

druh - čtverec mapovací sítě: lokalita (bez podrobností o místě nálezu)

Jména obcí se vztahují k nejbližším osadám fakticky, nikoliv dle územního rozdělení a neodpovídají skutečným administrativním jménům obcí - např. Bučávka (Liptaň), Rudíkovy (Třemešná) atd. - viz zde. V případě nejasností mi napište.

Anemone ranunculoides - 5771d: Dívčí Hrad, řeka Osoblaha
Bunias orientalis - 5771d: Dívčí Hrad (na více místech
Carex digitata - 5771d: Bučávka
Dactylorhiza majalis - 5771d: Třemešná (O)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Bučávka (O)
Dactylorhiza sambucina - 5771d: Liptaň (N)
Daphne mezereum - 5871b: Rudíkovy
Galanthus nivalis - 5672: Slezské Pavlovice, PR Džungle (pozn: známá lokalita)
Galanthus nivalis - 5672: Slezské Pavlovice, Pavlovický potok
pozn: Moravcová (1984) druh uvádí mezi obcí a osadou Studnicí, potok byl ale zregulován a i okolí doznalo značných změn, v současné době (Bureš et al. 2003) udáván z nedaleké PR Džungle a těsného okolí a nivy Prudníku (zda je do toho počítána i tato lokalita je otázkou)
Hepatica nobilis - 5771d: Liptaň, Liptaňský potok
Holosteum umbellatum - 5771d: Bučávka
Holosteum umbellatum - 5771d: Dívčí Hrad (na více místech)
Holosteum umbellatum - 5771d: Liptaň
Hypericum humifusum - 5771d: Dívčí Hrad
Hypericum humifusum - 5872a: Slezské Rudoltice
Listera ovata - 5771d: Liptaň (O)
Myosotis discolor - 5771d: Dívčí Hrad (na více místech)
Myosotis discolor - 5771d: Bučávka
Myosotis discolor - 5771d: Liptaň
Myosotis discolor - 5771d: Třemešná
Myosotis discolor - 5871b: Rudíkovy (na několika místech)
Orchis mascula - 5771d: Dívčí Hrad (O)
Orchis mascula - 5771d: Liptaň
Orchis mascula - 5871b: Třemešná
Papaver argemone - 5772c: Bohušov
Polygonatum odoratum - 5771d: Dívčí Hrad
Potentilla heptaphylla - 5871b: Rudíkovy
Sherardia arvensis - 5872a: Slezské Rudoltice
Trifolium incarnatum - 5772c: Karlov - zřejmě nový druh na Osoblažsku
Valerianella dentata - 5872a: Slezské Rudoltice
Verbena officinalis - 5772c: Bohušov
Veronica filiformis - 5771d: Liptaň, Liptaňský potok
Veronica filiformis - 5771d: Liptaň
Veronica filiformis - 5772c: Bohušov
Veronica triphyllos - 5771d: Liptaň
Veronica verna - 5871b: Rudíkovy

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze