Zajímavé botanické nálezy z Osoblažska

Jak už jsem uvedla, botanickému zkoumání Osoblažska se intenzivněji věnuji od roku 2007. První výsledky mých floristických vycházek souvisí s územím mezi obcemi Dívčí Hrad, Liptaň a Pitárné (do dubna 2008 jsou součástí bakalářské práce). Některé z nich jsou uvedeny níže, přičemž zde jsou pouze druhy s přirozeným výskytem (bez prokazatelně zplaňujících kytek, včetně Hieracium aurantiacum). Zvláště chráněné druhy jsou označeny příslušným § dle stupně ohrožení uvedeného dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§1 - druhy kriticky ohrožené, §2 - silně ohrožené a §3 druhy ohrožené). Stupně ohrožení (C1-C4 aj.) jsou uvedeny podle Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (Sedláčková & Plášek 2005):

ostrožka stračka ostřice česká chrpa latnatá

Alyssum alyssoides - C4; 5771d: Dívčí Hrad, PP Oblík u Dívčího Hradu
Artemisia absinthium
Carex bohemica - C2; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Carex buekii - C3
Carex chabertii - C4
Carex flava - C4
Carex hartmanii - C2; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Centaurea cyanus - C4; 5771d: Liptaň
Centaurea jacea subsp. oxylepis - C4 (pozn. většinou se spíše jedná o křížence tohoto druhu)
Centaurea stoebe - 5771d: Liptaň
Centaurium erythrea - C4; 5771d: Dívčí Hrad
Cephalanthera longifolia - §3; C2; 5771c: Pitárné
Consolida regalis - C4; 5771d: Dívčí Hrad
Corydalis intermedia - C2; 5771d: Dívčí Hrad, sráně pod zámkem
Dianthus armeria - C3; 5771d: Lipaň
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius - C3; 5771d: Dívčí Hrad, Liptaň
Epilobium dodonaei - C4
Epilobium lamyi - C2
Filago arvensis - C3; 5771d: Dívčí Hrad, Liptaň
Filipendula vulgaris - C4; 5771d: Dívčí Hrad
Galanthus nivalis - §3; C3; 5771d: Dívčí Hrad, sráně pod zámkem
Galium spurium - C3
Hepatica nobilis
Hieracium bauhini - C4
Holosteum umbellatum - 5771d: Liptaň
Isopyrum thalictroides - C4; 5771d: Dívčí Hrad, sráně pod zámkem
Jasione montana - C4; 5771d, Liptaň:
Leersia oryzoides - C3; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Lychnis viscaria - C4; 5771d: Dívčí Hrad, Lipaň
Myosotis caespitosa - C2
Polygonatum odoratum
Potentilla recta - C2; 5771d: Liptaň
Salix rosmarinifolia - C3; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Schoenoplectus lacustris - C2; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Sherardia arvensis
Veratrum album subsp. lobelianum - C4
Verbena officinalis - C3
Veronica montana - C4
Veronica scutellata - C2; 5771d: Dívčí Hrad, rybník Pitárno
Veronica verna - A2; 5771d: Liptaň
Viola mirabilis - A2

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze