Zajímavé botanické nálezy z Osoblažska

Jak už jsem uvedla, botanickému zkoumání Osoblažska se intenzivněji věnuji od roku 2007 a první výsledky mých floristických vycházek (do dubna 2008) jsou součástí bakalářské práce. Následující přehled shrnuje mé další nálezy po jejím odevzdání až do odevzdání diplomové práce roku 2011, přičemž zde jsou pouze druhy s přirozeným výskytem (bez prokazatelně zplaňujících kytek, včetně Hieracium aurantiacum). Zvláště chráněné druhy jsou označeny příslušným § dle stupně ohrožení uvedeného dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§1 - druhy kriticky ohrožené, §2 - silně ohrožené a §3 druhy ohrožené). Stupně ohrožení (C1-C4 aj.) jsou uvedeny podle Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (Sedláčková & Plášek 2005):

prstnatec májový vemeník dvoulistý sasanka pryskyřníkovitá

Achillea ptarmica - C3
Anemone ranunculoides - C4
Anthyllis vulneraria
Aphanes arvensis - C3
Astrantia major
Batrachium trichophyllum - C2
Campanula rotundifolia
Dactylorhiza majalis - C3
Daphne mezereum - C4
Epilobium obscurum - C1
Geum rivale
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Inula salicina subsp. salicina - C3
Iris sibirica - §2; C2
Lilium martagon - C4
Listera ovata - C4
Lithospermum arvense
Lycopsis arvensis - C3
Melica uniflora
Neslia paniculata
Odontites vernus subsp. vernus - A1
Orchis mascula subsp. signifera - C3
Papaver argemone
Peucedanum oreoselinum - A1
Platanthera bifolia - §3; C3
Pyrus pyraster - C3
Scorzonera humilis - C2
Spergula arvensis
Valerianella dentata - C4
Veronica agrestis - C1
Zannichellia palustris

Další zajímavé nálezy po odevzdání DP (druhy nalezené dříve, byť v té době nedourčené jsou uvedeny výše), tedy 2011-2014:
Aira caryphyllea
Bromus secalinus
Dactylorhiza sambucina - §2;
Epipactis albensis - §2;
Epipactis helleborine
Filago lutescens - §1; C1
Hypericum hirsutum
Hypericum humifusum
Inula conyzae
Koeleria pyramidata
Laserpitium prutenicum
Lythrum hyssopifolia
Misopates orontium
Myosotis discolor
Omphaldes scorpioides
Peucedanum cervaria
Serratula tinctoria
Vicia dumetorum
Vicia pannonica subsp. pannonica
Vulpia myuros

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze