"Historie webu"

S tvorbou těchto webových stránek jsem začala pravděpodobně někdy během roku 2012. Původní menu postupně rozšiřuji. Jak vypadalo úplně původní netuším, ale někdy z počátku obsahovalo části: Úvod, O mně, Osoblažsko, Odkazy a Kontakt. Jedno z prvních rozšíření bylo doplnění Kalendáře, později jsem přidala sekci Botanika. Tu následovaly sekce Ochrana přírody a Výzvy. Ve spolupráci s kamarádkou jsem pak během roku 2014 vytvořila zjednodušenou anglickou verzi stránek. Poslední novinkou v menu je tuším sekce Digitální knihovna.

Původně byly v sekci Osoblažsko dohromady nyní oddělené kategorie Fauna a Flóra. S tím, jak jsem si nemohla pomoci a doplňovala některé další informace s nimi spojené a jak narůstala i zoologická bibliografie, vyvstala potřeba je rozdělit. Součástí stránky o flóře je odkaz na botanickou bibliografii, protože je ještě rozsáhlejší (o jejím vzniku a aktualizacích je zmínka přímo na dané stránce).
Botanika původně obsahovala jen úvodní stránku. Postupně jsem k ní dodělala podsekce s botanickými knihovničkami ("bot. lit." obsahuje informace o knihách, zatímco "moje bot. knih." o časopisech a sbornících) a nálezy z Osoblažka (původně nálezy ze sezóny 2014 - postupně rozšířuji i zpětně).
Stránku Spolky a tradice Osoblažska jsem nejprve doplnila odkazem na info o Mikroregionu Osoblažsko a následně odkazem na info o paličkování. Průběžně jsem zde také doplňovala další informace a odkazy - např. na Osoblažský cech.
kalendáři s infromacemi o akcích pořádaných Českou botanickou společností průběžně doplňuji informace o připravovaných akcích v aktuálním roce + zpětně přidávám info o uskutečněných floristických (mini)kurzech.
Kategorie akce na Osoblažsku byla v roce 2014 zjednodušena (obsahovala méně informací), protože na stránkách Mikroregionu vznikl souhrnný kalendář, takže se zdálo zbytečné tady vše rozepisovat. Nicméně na přelomu roku 2015 nahradil loňský kalendář nový a data z předchozího roku se ztratila. Tím pádem bylo zapotřebí provést nějaké změny. Také proto jsem stránku překopala do současné podoby, kdy starší kalendáře putovaly do spodní části stránky pod nadpis "Archív akcí na Osoblažsku" (a Akce na Osoblažsku (s.l.) 2014 jsem rozšířila).
Stránku s odkazy jsem už párkrát lehce překopala a doplnila a určitě se tomu nevyhnu ani v budoucnu.
2.3.2015 byla mj. vytvořena tato stránka, na které se zrovna nacházíte

Kdy došlo k poslední aktualizaci u botanické bibliografie Osoblažska apod. se dozvíte na té konkrétní stránce k danému tématu a jestli jsou doplněny aktuální pulikace zjistíte většinou také snadno podle vročení publikace s nejaktuálnějším rokem, takže to sem podrobněji vpisovat více nebudu. Podobně je to s kalendáři ČBS a akcí na Osoblažsku. Trošku bych to tu neopodstatněně zahltila, ačkoliv se k aktualizaci na stránkách dostanu většinou jen jednou za čas a to obvykle když tady něco hledám a nenajdu :D Nicméně aspoň pro mě klíčové věci se snažím nezanedbávat.

"Pár novinek s daty":
- zpočátku jsem měla snahu psát toho více, ale pak na to nebyl čas, takže to není ucelené - reporty z floristických kurzů apod. většinou nahrávám krátce po jejich absolvování a sepsání...
11/2017 doplnění stránky ochrana přírody o odkaz na nepůvodní druhy
24.7.2016 editace stránky O mně - ostatní + vytvoření stránky Citáty, moudra, výroky...
26.6.2016 do digitální knihovny přibyl odkaz na svazky Chráněná území ČR vydávaných AOPK ČR
20.6.2016 doplněn report o floristickém minikurzu v Moravské Třebové 2016

Rozvržení webu

Úvod
O mně - vzdělání - publikace - herbář - ostatní
Osoblažsko - přírodní podmínky - fauna - flóra - památky - spolky a tradice - lexikon
Botanika - botanická literatura - moje botanická knihovnička - nálezy z Osoblažka
Ochrana přírody
Digitální knihovna
Kalendář - akce ČBS - akce na Osoblažsku - ostatní
Odkazy
Výzvy
Kontakt

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze