Paličkování

V rámci představení osoblažských tradic bych Vám ráda představila osoblažskou krajku – co jsem se dozvěděla o její minulosti z různých zdrojů, a jak to s ní vypadá nyní.
Když jsem pátrala po informacích ke krajce, nalezla jsem je dosti roztroušeně a ne vždy jsem asi pochopila, jak se věci mají. Poprosila jsem tedy o vyjádření k těmto otázkám ty nejpovolanější – paličkářky. Díky jejich zaneprázdnění pracovními povinnostmi však tento text ještě neprošel korekturami, proto se omlouvám za případné nedostatky. Měla jsem přislíbenu kontrolu už začátkem roku 2015, ale slib nebolí a tak je vše při starém.

Na úvod cituji slova jedné z lektorek, místní umělkyně Hany Dubaj z článku na webu České televize: „Paličkování se může naučit každý, vyžaduje to jen mimořádnou trpělivost. „Mám vyzkoušeno, že se to dá naučit za devět hodin. Potřebujete k tomu takzvanou herduli, což je kruh, pak nitě, paličky, špendlíky a takzvaný podvinek, to je podklad nebo vzor,“ vysvětlovala lektorka paličkování Hana Dubajová. Za každým obrazem jsou desítky hodin práce.

Paličkovaná krajka

První zmínky o paličkování v Osoblaze zřejmě pochází ze 17. století, kdy osoblažské ženy zaučovali v paličkování kupci z Krušnohoří, pro které chudé rodiny představovaly levnou pracovní sílu.
Paličkářky prý tvořily skupinky, které se scházely v jedné chalupě, kde společně pracovaly, aby ušetřily za otop a zasvětlo. Talentované dívky byly posílány do školy ve Vídni.
V roce 1905 pak byla otevřena škola - Státní kurz pro paličkování krajek. Vyučování bylo dobrovolné. Do roku 1945 zde byla zaměstnána učitelka, která měla státní zkoušku a byla podřízena Školskému ústavu pro domácký průmysl v Praze. V posledním roce 2. světové války však byla značná část města zničena, škola vyhořela a výroba zanikla.

Originály osoblažské krajky jsou uloženy v muzeu v bavorském v Ansbachu, kde četné vzory i hotové výrobky uchovala paní Helena Denglerová, která před válkou navštěvovala v Osoblaze školu pro paličkování. O obnovu tradice osoblažské krajky se do značné míry zasloužilo občanské sdružení Královský stolec z Hrozové, které spolupracuje s SOŠ v Krnově.

logo mikroregionu
krajka je i jeden z motivů v logu mikroregionu (autorkou je osoblažská umělkyně Hana Dubajová)

Jedna z žen, které se mezi prvními začaly opět věnovat osoblažské krajce, paní Martina Kvapilová, popisuje své seznamování s touto krajkou, o které ještě do roku 2002 nikdy neslyšela, v brožurce vydané o několik let později a nazvané „Po stopách osoblažské paličkované krajky“. Stejně se jmenuje SOČ z roku 2003, která byla zpracována slečnou Vendulou Mondekovou. V té době se také uskutečnil první 9 hodinový kurz paličkování pro veřejnost pod vedením paní učitelky Poroubkové, které následovala řada dalších kurzů pod vedením paní Horákové, paní Liškové a paní Flašarové.

V roce 2005 uběhlo 100. výročí od založení školy paličkování v Osoblaze. V únoru se uskutečnila přednáška o krajce v Městské knihovně v Krnově provázená novinovou výzvou o informace o osoblažské krajce – ta následně vedla k objevu několika krajek v Osoblaze. Na jaře škola získala grant na podporu výuky paličkování a od června do listopadu realizovala kurzy paličkování. Těch se zúčastnily i ženy z Osoblažska, z nichž mnohé se paličkování věnují stále. Mezitím v září došlo v Ansbachu k setkání zástupců paličkářek, jak z řad občanského sdružení, tak z "SOŠ textilní", provázených starostou Bohušova, a zástupců muzea, kteří české delegaci umožnili nahlédnout na vystavovaný materiál, pořídit fotografie a paní Denglerová nabídla k okopírování podvínky (vzory pro paličkování).
Začátkem následujícího roku (od února do dubna) probíhala v Městském muzeu v Krnově výstava "Něžné kouzlo krajky“. V červnu 2007 byla uspořádána další výstava (paličkovaných a dalších textilních výrobků) v dílně uměleckých řemesel.

Jak to s krajkou vypadalo mezi lety 2007-2012 doplním, jakmile se mi podaří něco zjistit.

Od roku 2012 se realizovalo několik etap naučné stezky Kostely Osoblažska – na informačních tabulích a letácích a plakátech k otvírání jednotlivých etap jsou vyobrazeny podvínky pro paličkování kostelů (jejich autorkou je Hana Dubajová).

plakát NS

20. února 2014 byla formou vernisáže slavnostně zahájena výstava Osoblažské paličkované krajky – obnovené tradice na zámku v Bruntále (partneři projektu: Mikroregion Osoblažsko, Muzeum Bruntál, Střední škola průmyslová Krnov, místní akční skupina Rozvoj Krnovska, o.p.s., OS Královský stolec a OS Spolek). O měsíc později výstavu doplnila přednáška Marie Kvapilové o historii paličkované krajky, během velikonoc se uskutečnila komentovaná prohlídka s ukázkami paličkování a 14. dubna výstava skončila. K vidění byl například soubor paličkovaných krajek kostelů Osoblažska.

Nově se motiv paličkované krajky objevil i v logu Mikroregionu – sdružení obcí Osoblažska, jehož autorkou je také Hana Dubajová, a které bylo představeno při zahájení sezóny parních vlaků na „Osoblažce“ 8. května 2014.

Od června do září 2014 byla osoblažská krajka k vidění i jako součást stále expozice na zámku ve Slezských Rudolticích.

V současné době se paličkování vyučuje i v rámci kroužku paličkování na ZŠ v Osoblaze, který vede paní vychovatelka Dana Šromová. S výukou se zde začalo před rokem 2007, kdy byly práce žáků prezentovány při oslavách 50 let od založení této školy. Kurzy paličkování nabízí také na Přemyslovském dvoře ve Slezských Pavlovicích v rámci výtvarné dílny.

paličkovaná krajka - kostel v Hrozové
zdroj obrázku: fotoalbum Hany Dubajové - Galerie Drak

Zpracováno na podkladě těchto zdrojů:
- webové stránky byly naposledy navštíveny 6.11.2014
Anonymus (2014): Oslavy 50. výročí. (online) - dostupné z: http://www.zsosoblaha.cz/fota27.htm
Anonymus (2014): Přehled zájmových útvarů a odpoledních aktivit školy ve školním roce 2013/2014. (online) - dostupné z: http://www.zsosoblaha.cz/aktivity01.htm
Anonymus (2014): Přemyslovský dvůr – Výtvarná dílna. (online) - dostupné z: http://www.premyslovskydvur.cz/page17.html
Anonymus (2014): Zámek Slezské Rudoltice 2014. (online) - dostupné z: http://www.slezskerudoltice.cz/zamek-slezske-rudoltice/
Anonymus (2014): Ženy z Osoblažska obnovují tradici paličkování. (online) - dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/266660-zeny-z-osoblazska-obnovuji-tradici-palickovani/
Čajanová L. (2009): Pátrání po osoblažské krajce úspěšně zakončeno. (online) - dostupné z: http://www.kralovskystolec.estranky.cz/clanky/palickovane-krajky-/palickovane-krajky.html
Kvapilová M. (asi 2008): Po stopách paličkované krajky Osoblažska. (online) - dostupné z: http://issuu.com/infocentrum/docs/po_stopach_palickovane_krajky_2008

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze