Research, publications, presentation etc.

I studied Systematic biology and ecology but I am mainly interested in botany. I take part in some biological surveys - in Bohemia (Nouzov - Blažek 2007) and in Southern Moravia (Tasovice sand pit, 2014).
I attend many excursions to Bohemia and Moravia including some floristic courses (Třebíč - 2011, Nová Paka - 2013, Podbořany - 2014) and "mini courses" (Plumlov - 2012, Osoblažsko - 2013 /organizer/, Horní Lideč - 2014).
 

Cephalanthera rubra

The main issue topic of my studies is the Osoblažsko region. I started my research during my studies on University of South Bohemia in České Budějovice with "Floristic-fytogeografical study of the Osoblažsko Region" (Bc. thesis, in Czech) and continued with " Floristic study of the region of Osoblaha" (Mgr. thesis, in Czech).

Another studies from region (including interesting botanical findings in Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae and in Interesting botanical findings in the area of Northern Moravia and Silesia - all in Czech):
Hlisnikovský D. & Mruzíková Z. (2012): Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum, Omphalodes scorpioides, Scleranthus polycarpos, Zannichellia palustris. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 255-264 (259, 260, 261–262, 262). - pdf
Koutecký P. & Mruzíková Z. (2009): Viola mirabilis, Veronica verna – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44: 185-319 (312–313, 316).
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2012): Aira caryophyllea, Ceratophyllum submersum, Commelina communis, Peucedanum oreoselinum. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 255-264 (256, 257–258, 258, 260–261). - pdf
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2014): Ohlédnutí se za floristickým minikurzem – Osoblažsko 2013. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 16–17.
/short summary about floristic mini course in Osoblažsko region in 2013/
Mruzíková Z. (2012): K poznání flóry Osoblažska. – Sborník bruntálského muzea 2012: 73-80. - pdf
/To the knowledge of flora of Osoblažsko region - basic characteristics of the studied area, list of endangered species founded between 2007 and 2011, basis of bibliography of region etc./
Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 48: 17-29.
/Interesting segetal weed species in the Osoblažsko region - notes to distribution of 15 rare and endangered weed species
Mruzíková Z. (2014): Bunias orientalis, Misopates orontium – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 63: 69-82 (71, 74). - pdf
Mruzíková Z. (2014): Lythrum hyssopifolia. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 49: 163.
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, Valašské Meziříčí 3: 39-46.
/notes to distribution of orchids in Osoblažsko region/

Interesting botanical findings in Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae from another parts of Czech republic:
Ekrt L. & Mruzíková Z. (2012): Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch. - In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 47: 43-158.

Presentations, posters etc.:
Mruzíková (2010): Floristické studie na Osoblažsku – In: Šafránková I. [ed.] (2010): Studentská konference katedry biologie. - Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. – sborník abstraktů z konference; poster
Mruzíková & Koutecký (2011): Persicaria L. – studijní materiály k určovacímu semináři cévnatých rostlin - ppt
Mruzíková (2012): Příspěvek k flóře Osoblažska. – prezentace na setkání pobočky ČBS - ppt

Projects:
Additions, corrections and other editings texts about flora of Osoblažsko region on various czech web pages - e.g. Slezské zemské dráhy a Osoblažsko, Osoblažsko
Plant photos - in botanical photogalery (on web of: Department of Botany University of South Bohemia in České Budějovice, Portal of Czech flora) and BioLib. To creating posters about Osoblažsko region photos of churches etc. (in 2012).

Copyright © 2012-2019 http://www.bzo-mz.hostuju.cz/ Všechna práva vyhrazena. English version Česká verze